C62 adskilles

Onsdag d. 16. sep. 2009

Maskinen har fået "syre-behandling", for at fjerne de værste kalkaflejringer. (Det kan undre hvordan folk, som ejer et - relativt kostbart - lokomotiv kan finde på at spare her, og anvende almindeligt hane-vand, i stedet for destilleret vand). Det er noget jeg skal undersøge igen senere, men en 1 times behandling er der rimeligt flow igennem vandstandsglasset.

  1. Krybben til det videre arbejde fremstilles. Der er tale om en simpel krydsfiner udgave. Den komplicerede model, hvor man kan arbejde både på oversiden og undersiden må laves senere.
  2. Regulatoren er første emne, som skal ses efter. Den går meget trægt, og skal skilles ad. I øjeblikket sidder flangen fast, og jeg afventer at manualen kommer, så jeg kan se hvorledes den er monteret.
  3. Det balancerede ophæng, som skal sikre at alle drivhjul har den bedst mulige kontakt med skinnerne går meget stramt. Det får en gang X-5 (Biltema), så må vi se om det hjælper på sagerne.

 

C62 i sin "krybbe". Begge buggier afmonteret, og ses foran. Rundt på bordet ligger kopier af tegninger. Belært af erfaring tager jeg nu kopier, da de har en tendens til at blive snavsede ret hurtigt.

  

De Brede rammer med fræsninger ses tydeligt her. Tværbroerne er ligeledes imponerende.

 

Dårligt foto af Akselpumpen

 

Bunden af brændkammeret, med "aske-tømnings-lugen"

Torsdag d. 17 sep. 2009

  1. Manualen er endnu ikke kommet med posten. ØV. Jeg tør ikke forsøge at afmonterer regulator flangen. Den sidder urokkeligt fast.
  2. Det balancerede ophæng sidder fast. Årsagen hertil var at føderøret til vandpumpen var monteret forkert. Det blokerer for en af fjedrene i ophænget, hvilket har betydet at venstre side ikke - nogen siden - har fungeret, og hele systemet er derfor groet fast. Dog er der ikke anvendt Locktite, i stedet er boltene strammet (for meget), hvilket igen hindrer bevægeligheden. Meget tyder på at jeg er nødt til at afmontere gangtøjet for at få det i orden
  3. Venste cylinder blokker. Årsagen var nogle grimme mærker på stempelpinden. Tilsyneladende har der været anvendt en (rør-)tang af en eller anden art, som har deformeret stangen.

Gå til næste afsnit