Udvidelse 2010-12

Udvidelse 2010

På køredage kan der være rigtig mange maskiner. Løsningen blev en drejeskive med plads til 6 - 10 maskiner.

Derudover blev der mulighed for at lave en opstartplads for de maskiner som bruger sprit til opvarmning. Frakøselen fra drejeskiven, går over i det højre spor på cirkelen, således at vi kan holde fast i det princip at der er højrekørsel på hovedsporene.

Udvidelsen 2012

 Vi havde længe gået og talt om en udvidelse af banen på den måde at der kom et stykke med stigning så maskinerne fik noget mere at trække på.

I den første plan skulle der være en bro, men en bro skal helst have noget vand den går over, og det var ikke praktisk at lave en sø i haven, samt det problem, at sporet på et tidspunkt skulle krydse et andet hovedspor for at slutte i et spor med højrekørsel.

 

Den endelige løsning blev den nuværende lineføring.

 

Det nye spor starter ved vendesløjfen mod syd, kører langs hækken med øst, den kan umiddelbart ikke ses fra haven, men der er mulighed for at gå langs med skinnerne.

 

Sporene falder med ca. 10 o/oo så der er mulighed for at køre under de eksisterende spor.

 

På det laveste sted er der lavet et vigespor, beregnet til at der kan holde en hjælpe maskine, for stigning starter umiddelbart herefter.

 

Stigningen er i svinget mod nordøst og er på ca. 22 o/oo, Vi har fået oplyst at stigningen i Storebæltstunnellen er på 19 o/oo. Efter stigningen ligger sporet langs med de eksisterende spor og slutter med tilslutning til stationsområdet.