Byggeri 2008-9

I løbet af efteråret 2007 begyndte jeg at overveje om banen skulle udvides. Jeg syntes det var lidt for kedeligt bare at se de små damptog kører rundt i en cirkel, og besluttede derfor at inddrage mere af haven.

Havebaner kræver dog meget plads, og vi lavede derfor adskillige udkast før det nuværende layout blev godkendt. Det primære problem er, at baner på stolper "lukker af" for adgangen, og man derfor hurtig kan få opdelt sin have på en uheldig måde. På den anden side skal togene ikke gemmes af vejen ude i skel. Det skulle også være muligt at se togene ude i landskabet indimellem. Herudover er det vigtigt at der er en praktisk arbejdshøjde. Hr. Horst Holtmann fra Tyskland overbeviste mig om at en arbejdshøjde på minimum 80cm i cirklen er et must. Damptog kræver at man arbejder med dem, så hvis banen er for lav får man udfordret knæ og ryg. På den anden side må der gerne være variation i banen, så den ikke kommer til at fremstå statisk.

Derfor har vi forsøgt at få begge dele med i det endelige layout, altså sektioner i noget der minder om "jordhøjde", og sektioner med "arbejdshøjde" så banen er både fuktionel og skulpturel.

Den færdige bane består af ialt ca 330 meter skinner. Den længste strækning er på ca 200 meter, hvilket svarer til 6,4 skalakm for et tog i 1:32.

Kompromiset blev understående layout, som jeg er meget tilfreds med.

Her ses at der er tale om 2 dele. Den gamle rundbane (layout 1, ca 40 meter) og den nye tilføjelse (Layout 2, ca 160 m). I starten var det meningen at bibeholde Layout 1, og bygge denne sammen med det nye Layout 2, men konstruktionsdesignet for den nye del af havebanen var så meget bedre, at jeg besluttede helt at udskifte den gamle del af banen, så hele havebanen fremstod som en helhed. Selvom dette sidste tiltag gav en del ekstra arbejde har jeg ikke fortrudt.

Anlægsarbejdet på begyndes

Damptog skal helst kører på strækninger, hvor der ikke er stigninger eller fald. Da min grund skråner svagt mod nord var det nødvendigt at skrabe en del jord af i den sydlige ende, for at undgå at banen kom ned i jordhøjde. (Man skal jo kunne slå græs)

Herunder ses en fotoserie af byggeprocessen.

Den lille gravko var en del af den maskinpark, som ændrede terrænet.

Jorden deponeres i den nordlige ende af haven, hvor der laves en lille "høj"

Herefter begynder opmålingen af banen. Dette markeres med målepinde, så man kan se hvor banen skal være, samt hvor der skal laves huller til stolper.

Der laves huller

Boreteam igang. I første omgang blev der boret 90 huller i haven. Senere kom yderligere 30 til.

Der fremstilles stopler, heraf en del med jordspyd. Alle stolper er lavet af trykimpreneret træ 3'x3'.

Stolperne placeret i hullerne. 

Stolperne sættes fast med sand. (og der er lige blevet bygget et stakit mod gaden)

Der nivelleres (igen!), og højderne afsættes.

Samme procedure i resten af haven. Her ses stolperne placeret mod øst.

Herefter blev der rullet græs ud, lagt fliser og fremstilling af vanger blev påbegyndt.

Fremstilling af vanger

Vangerne i konstruktionen består af 3 stk 9mm krydsfiner, som limes sammen til en limtræsbjælke. De 2 limtræsbjælker er hver 9cm høje og spænder over ca. 120 cm mellem hver stolpe. De mange skruetvinger er nødvendige for at sikre en god limflade mellem de 3 lag. Da krydsfineren er 240 cm lang er de 3 strimler forskudt med 80 cm. Reelt betyder det at de 2 bjælker er sammenhængende over hele banen. Banen er altså én stor sammenhængende konstruktion. Dette sikre at den er usædvanlig stærk.

Der skrues

Yderste vange færdig!

VI glæder os til at kunne sidde og se de små lokomotiver køre forbi.

Samtidig med af den store vendesløjfe fremstilles arbejdes der på anlægget i resten af haven. 

 

Foto fra det nordøstlige hjørne.

Vi følger banen, som her snor sig udenom bedet

Og på denne måde markerer overgangen mellem græs og bed.

Bagom havehuset. Igen for at give lidt "dynamik" i kørslen.

På den anden side af havehuset ligger vendesløjfen.

Vendesløjfen set fra oven. Klar til at få monteret mellemstykker, og så skal der lægges dæk

Fremstilling af dæk

Dækket skæres til i sektioner af 120 cm 19mm krydsfiner, og skruelimes derefter fast i vanger og mellemstykker. Den blå faver er grundmaling.

 

plader lægges

Der skrues

kun 4 plader mere

færdig med vendesløjfe!

Banen males

Herefter males banen i sine grønne og grå farver, og arbejdet med at udskifte den gamle bane påbegyndes.

 

Banestrækning mod øst i sine endelige farver.

Banen i den nordlige enden, i sine endelige farver.

Layout 1 ombygges

 

Layout 1 er en rundbane, og for at sikre at hele strukturen udvider sig på sammen måde, (samt give banen et mere ensartet look) besluttede vi at udskifte den sidste del af det gamle layout - selv om denne del kun var små 1,5 år gammel. I samme omgang blev det gamle stationsområde blev forlænget med at par meter, så der kunne blive plads til længere togstammer.

Under opførslen, ser det ret trist ud

Der limes atter vanger. (vi har ca 70 skruetvinger til at holde sagerne på plads, og de er alle i brug, når der limes)

Her ses David igang med at give en af strimlerne lim. Vi har anvendt en "gammeldaws" syrehærdende lim. Det var den eneste der efter specifikationerne kunne holde til at være udendørs, og havde en passende lukketid. (medmindre vi havde valgt at anvende epoxy)

Efter at limen er smurt på anbringes krydsfineren sammen med de andre, så man får en stærk og glat limtræskonstruktion.

Det er vigtig at være omhyggelig med at få de enkelte strimler til at lægge korrekt. Hertil anvendes også skruetvinger.

Så mangler der kun en enkelt solskinsdag, og dækket er lagt.

Her skæres den sidste dæksplade ud på båndsaven. Samtlige dæksplader er først tegnet op, og derefter skåret ud i hånden via båndsaven.

Der anvendes skumlim.

Det blev til ialt 4 store flasker, ca. 4 liter...

Dækket spændes på, så der er en god kontakt.

Dækket skrues efter med rustfrie skruer

Endelig færdig! Tirsdag d. 14 oktober 2008 blev den sidste dæksplade sat i banen. Det er en lettelse endelig at være færdig med den del af arbejdet.

Nu skal der bare males, laves trappe, lægges skinner, monteres trykluftanlæg, laves skiftespor, elektronik, signaler... og så kan der køres :-)

Stemingsfoto af den nordlige del af banen.

Mod nordvest. Trekanten der forbinder layout 1 og 2 ses i midten.

Her ses den østlige del af banen. Der er lidt over 50 meter ned til vendesløjfen.

Der lægges skinner

Jeg anvender en fleksibel retskinne, der er fremstillet af et stykke fjedrestål (5mm x 25 mm og 6 meter langt). På den måde er jeg sikker på at få pæne jævne kurver, som følger dækket.

 

Her samles 2 sektioner med klemmer. Peco´s skinner er hver 90 cm lange, så der skal samles en del. Da skinner udvider sig - ligesom hos BaneDanmark :-) - er der indlagt en afstand på 1,2 mm mellem hver sektion.

Vinkelklodserne fungerer som afstandsstykker, og er skruet ind i stålet. Som det ses får man en pæn kurve, og skinnenedlæggelsen er meget nemmere, når man har et "land" til at lægge op mod.

Den lille Mogul venter på start.

Styrebeslaget for retskinnen kan vippes, så det er nemt at komme til skinnerne.

.Efterårsbyggeri. Skinnerne fylder ikke meget på pladen.

Vendesløjfen, som den så ud den 29 oktober 2008.  Jeg er her ved at lave den andet skiftespor i vigesporet.

Det tager lidt tid da der er lagt et vigespor ind, og 2 blindspor, hvor lokomotiver i fremtiden kan holde mens der køres på hovedbanen. Ideen er at der er 2 pladser på vendesløjfen, hvor der kan opstartes gasdrevne lokomotiver, uden at dette har indflydelse på kørsel på banen. Nede på Layout 1 er der 1 opstartsplads til alkoholfyrede lokomotiver, samt 2-3 pladser til gas.  Så der er holdeplads til 5 lokomotiver, som ikke er i drift. De anvendte skiftespor er alle af mærket "Peco".

Her ses de 2 vigespor i vendesløjfen. Der mangler stopbom ved hver, men ideen burde være tydelig.

I princippet et skinnearbejdet færdigt på vendesløjfen. (færdiggjort d 30 okt. 2008)

I den anden ende er arbejdet på vendetrekanten i fuld gang. Det er meget tidskrævende, idet kurverne skal afstemmes med skiftespor og kryds.

Arbejdet, som det så ud den 24 november 2008. Læg mærke til kaffekoppen, som er en uundværlig del af udstyret til at arbejde i november frosten :-)

Der arbejdes på sidste kryds. Foto fra 29. nov. 2008

Det er svært at arbejde i frost, og vi har derfor kun arbejdet få dage i december 2008. Dog er indersporet færdig for layout 1, og de første skiftespor er ligeledes monteret ved stationsområdet. Det positive er dog, at man nu kan kører på layout 1, og når lokomotivet er varmet op kan det sendes ud på layout 2. 

Herover ses status d. 30 december 2008. Der mangler ca. 50 meter skinner + maling + kanter.

Slutbemærking: Det var meget svært at arbejde i frost, så så skinnearbejdet blev udsat til marts 2009, hvor vi lavede de sidste meter. Herefter var medlemmer fra "Modeldampklubben" forbi med deres maskiner og teste banen. Vi rettede i den forbindelse nogle få fejl.

Medio juni 2009: Banen har været flittigt brugt, men vi vil sandsynligvis udskifte skiftesporene af mærket "Tenmille" i stationsområdet, da Peco' s virker mere solide. Hernæst er der så småt påbegyndt en planlægningsfase omkring en udvidelse af banen, så der kommer kraftigere stigninger, broer og tuneller.