Lokomotiv teknik eksemplificeret ved Aster JNR C62