Opstart - Alkohol

Herunder er en beskrivelse af hvorledes man starter et damplokomotiv, som henholdsvis er udstyret med en gasdrevet eller spritdrevet brænder.

Sprit/alkohol

De fleste Aster maskiner anvender Alkohol som brændstof.

På billedet ses opstart af Mogulen. Læg mærke til at der er "hul" under maskinen, så det er nemt at tænde for brænderen, samt undgå farlige situationer, hvis alkoholsystemet er utæt.

 

I forbindelse med opstart af en maskine er der flere arbejdesopgaver der skal udføres.

 1. Først skal der vand på maskinen – det skal være destilleret vand ikke demineraliseret vand (som fx bruges til akkumulatorer). Kedeltanken fyldes til ca. 80 % fuld. Man kan købe destilleret vand på apoteket, men mange anvender kondensvandet fra en tørretumbler.
 2. Der fyldes sprit i beholderen på tenderen
 3. Cylinderne skal konstant smøres med dampolie, på alle maskiner er der en lille behol­der, som fyldes med olie, men den skal først tømmes for kondensvand. Hertil bruges ofte en lille kanyle.
 4. Der åbnes for sprittilførsel til vægerne, de fleste maskiner har 3 væger, for at kunne tænde spritten er det nødvendigt at maskiner holder over ”grav” som rigtige damp­lokomotiver. For at se om vægerne brænder rigtigt er det mest praktisk at bruge et  spejl.
 5. På fotoet ses en lille ventilator, som anbringes på skorstenen. Den er nødvendigt af 2 grunde. 1) for at trække varme gennem de rør som er indvendig i kedelen. 2) sørge for at brænderne hele tiden tilføres luft, så der er en god forbrænding.
 6. Når vandet er ved at koge, kan ventilatoren fjernes og så skal der åbnes for dampven­tilen, som blæser en lille dampstråle op i skorstene som derved danner et undertryk, dvs. nu virker den som ventilatoren. (maskinen har nu fået sit eget "liv")
 7. Når der er tryk nok på kedlen åbnes for hastighedsregulatoren, som sender damp til cylinderne. Det er generelt nødvendigt at skubbe maskinen et lille stykke for at få noget kon­densvand ud af cylinderne. Evt åbnes for beholderen til oliepåfyldning, og man tømmer føderøret for kondensvand ad denne vej.
 8. Når der kommer damp i cylinderne skal den ikke køre mere ned et par meter før der kommer rigtigt liv i maskinen, og så kan det gå rigtigt stærk, så der skal være frie skinner hele vejen rundt.
 9. Når den har kørt en eller to omgange er maskinen gennemvarm og nu klar til almindelig kørsel med di­verse vogne. Ofte lyder lokomotivet mere autentisk, hvis den får meget at slæbe på.
 10. Der går generelt  20 - 30 min fra start af opstarten og til maskinen kører.
 11. Så er der lige tid til en lille pause mens man nyder kørslen. (og drikker en slurk kaffe)
 12. Efter 15 til 30 min. Kørsel skal maskine i remissen for genpåfyldning af vand, sprit og dampolie, og et generelt eftersyn.

 

Schools´en igang med at blive startet op.