Opstart - Gas

Mange foretrækker lokomotiver, som er udstyret med en gasbrænder. Ofte fordi der er en mere sikker teknologi end sprit, så er det ikke nødvendigt med en ventilator, men ellers er fremgangmåden den samme..

Desværre larmer en del gasbrændere, og lokomotiverne mister derfor lidt af den autentiske "tøf tøf" lyd. Det ændrede lydbillede er nok hovedårsagen til at mange holder fast i spritløsningen. Herudover er der mange - incl. mig selv - som synes det er sjovt med ventilatoren